Heim flag

Reglur Laugavegshlaupsins 2018

Til þess að gera mótshaldara kleift að framkvæma Laugavegshlaupið og þjónusta þátttakendur eru settar reglur um heiðarlega keppni, öryggi og virðingu fyrir náttúrunni, þ.e. landsvæðinu sem hlaupið er um og veðurfarinu sem kallar á réttan klæðnað. Mótshaldari frestar eingöngu keppni ef framkvæmd hlaups er ekki möguleg samkvæmt skipulagi. Hver og einn hlaupari ákveður fyrir sig hvort hann hleypur þrátt fyrir þoku eða önnur slæm veðurskilyrði.

Reglur Laugavegshlaupsins byggja á þeirri reynslu sem mótshaldari hefur öðlast gegnum framkvæmd hlaupsins undanfarin 20 ár. Hafa ber í huga að Laugavegshlaupið er ekki götuhlaup. Það flokkast undir ofurmaraþon (Ultra Marathon) á fjöllum í óbyggðum og lýtur alfarið eigin reglum mótshaldara. Reglurnar eru tilvísun í íþróttir almennt þar sem hver og einn þátttakandi gerir sitt besta, tekur tillit til og virðir aðra þátttakendur og fer eftir settum reglum.

Í gegnum tíðina hafa Laugavegshlauparar upplifað sig sem sigurvegara, hver um sig. Þeir hafa keppt hver við annan, hjálpast að, notið samvista á leiðinni og fagnað saman sigri í markinu. Það hefur ekki þurft að setja margar reglur um það. Með aukinni þátttöku og harðari keppni um sigur, met og bætta tíma, hefur landslagið breyst.

Þess vegna eru í gildi ýtarlegri keppnisreglur. Ennþá eru og verða meginreglurnar þær sem varða öryggi þátttakenda og „aðgöngumiðinn“ að Laugavegsleiðinni er loforð um að vernda náttúruna með því að hlaupa á stígum leiðarinnar og skilja ekki eftir sig neitt rusl eða úrgang.

Þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér þær reglur sem gilda um þátttöku í Laugavegshlaupinu og fylgja þeim eftir í einu og öllu.

1. Skráning

 • Aldurstakmark 18 ár (einstaklingar fæddir árið 2000 og áður geta tekið þátt).
 • Almennar reglur um skráningu, endurgreiðslu o.fl. má finna með því að smella hér.
 • Skilmála um þátttökurétt og greiðsluskilmála má finna hér.


2. Hlaupaleiðin í Laugavegshlaupi er í gegnum Friðland að Fjallabaki.

 • Óheimilt er með öllu að kasta frá sér rusli á leiðinni og algjört bann er við losun mannlegs úrgangs utan salernis. Algengt er að hlauparar noti gelnæringu í litlum plastumbúðum sem ekki eyðast í náttúrunni. Þessar umbúðir ásamt öðru rusli hafa því miður orðið eftir á leiðinni og hvert og eitt bréf sem eftir verður er einu bréfi of mikið. Reynslan hefur sýnt að gelbréfin eru stundum að detta úr beltum hlaupara og eftir notkun hafa hlauparar einnig lent í því að þau hafa fokið úr höndum þeirra. Því eru hér vinsamleg tilmæli um að þátttakendur hætti alfarið að nota þessi gelbréf en setji næringuna frekar í plastbrúsa sem þeir geta haft t.d. í brúsabelti.
 • Glös á drykkjarstöðvum verður að henda í rusl á hverjum stað, ekki er heimilt að taka þau með sér því þá er hætta á að þau fjúki út í veður og vind.
 • Njótum leiðarinnar og stöndum saman um það að skilja ekki eftir okkur neikvæð ummerki og koma ekki óorði á Laugavegshlaupið.


3. Reglur sem lúta að öryggi þátttakenda

 • Allir þátttakendur skrifa undir skjal þess efnis að þeir séu líkamlega og andlega hæfir og með nægan undirbúning að baki til að hlaupa 55 km Laugavegshlaup.
 • Þátttakendur skrifa undir skjal þess efnis að þeir hafi kynnt sér reglur og skilmála hlaupsins og ætli að fara eftir þeim í hvívetna.
 • Þátttakendur fara eftir fyrirmælum sem tilgreind eru um fatnað hér og skulu þeir hafa meðferðis viðeigandi fatnað.
 • Þátttakendur þurfa að hafa hlaupanúmer sýnilegt framan á sér til þess að auðvelda og flýta skráningu og til að starfsmenn viti hverja á að þjónusta. Auk þess skulu þeir vera með þátttökuarmband um úlnlið.
 • Þátttakendur eiga að skrá sig í Landmannalaugum fyrir hlaup. Það er gert með því að afhenda afrifu af númeri við uppröðun í ráshópa.  Þeir sem ekki gera það verða afskráðir sem þátttakendur í hlaupinu.
 • Til þess að ganga úr skugga um að allir þátttakendur skili sér yfir hálendið á fyrsta legg frá Landmannalaugum í Hrafntinnusker og áfram að Álftavatni er mikilvægt að allir þátttakendur gefi sig fram við starfsmann hlaupsins í Landmannalaugum og síðan í Álftavatni.
 • Þátttakendur sem hætta í hlaupinu á leiðinni verða að gefa sig fram við svæðisstjóra hlaupsins sem eru í Hrafntinnuskeri, Álftavatni og Emstrum. Þátttakandi sem hættir keppni er á ábyrgð mótshaldara og hefur ekki leyfi til að halda áfram á eigin vegum frá næsta skála á viðkomandi svæði. Af öryggisástæðum er mikilvægt að hlauparar virði þessa reglu.
 • Ef einhvern þátttakenda vantar á þátttökulista við Álftavatn eða við lok hlaupsins er hann álitinn týndur. Viðbrögð við því er útkall björgunarsveita.


4. Þeir sem skrá sig í Laugavegshlaupið skuldbinda sig til að þjálfa sig fyrir 55 km vegalengd

 • Laugavegshlaup er 55 km langt og leiðin liggur um krefjandi landslag. Það er gengið út frá því að þátttakendur séu undirbúnir og hafi þjálfað sig fyrir þá þolraun sem hlaupið er. Með skráningu í hlaupið skuldbindur hver þátttakandi sig til að fara alla leið. Ekki er gert ráð fyrir að hlauparar hætti á miðri leið nema viðkomandi sé veikur, meiddur eða slasaður. Undantekning er þegar þátttakandi nær ekki tímamörkum við Álftavatn eða í Emstrum en þá er viðkomandi skylt að hætta þátttöku og ekki heimilt að fara lengra.


5. Þjónusta við þá sem hætta á miðri leið

 • Starfsmenn hlaupsins aðstoða þátttakendur, sem ná ekki tímamörkum við Álftavatn og/eða í Emstrum. Þátttakendum verður ekið að Hvolsvelli og síðan til Reykjavíkur, ekki er hægt að fara inn í Þórsmörk. Þess skal getið að ferðalagið frá Álftavatni og Emstrum að Hvolsvelli getur tekið 2-3 klst. eða lengur og bið á Hvolsvelli getur varað í nokkrar klukkustundir. Að flytja þátttakendur með bíl á milli skála er tímafrekt og eingöngu hugsað sem neyðaraðstoð. Þátttakendur sem neyðast til þess að hætta á miðri leið verða að gefa sig fram við svæðisstjóra hlaupsins. Þetta er mjög mikilvægt því annars er viðkomandi álitinn týndur og því viljum við fyrir alla muni komast hjá.


6. Keppnisreglur í Laugavegshlaupi

 • Þátttakendur þurfa að hafa hlaupanúmer sýnilegt að framanverðu til þess að starfsmenn geti séð hverjir eru skráðir í hlaupið. Hlaupnúmer er skráð á ákveðinn þátttakanda og gildir eingöngu fyrir þann einstakling. Frávik frá þessu ógildir skráningu og þar með þátttökurétt.
 • Óheimilt er að þiggja utanaðkomandi aðstoð einhvers sem ekki er skráður þátttakandi í hlaupið nema í neyðartilvikum.
 • Það er á ábyrgð hvers þátttakanda að neita utanaðkomandi aðstoð nema um neyðartilvik sé að ræða.
 • Það er á ábyrgð hvers þátttakanda að hlaupa ekki með utanaðkomandi hlaupara.
 • Hver og einn þátttakandi þarf að bera sinn eigin farangur og rusl.
 • Þátttakendur skulu taka tillit til annarra þátttakenda.
 • Þátttakendur mega aðstoða aðra þátttakendur með öryggi sitt og annarra í huga.
 • Mótshaldari getur vísað frá keppni hverjum þeim sem fara ekki eftir reglum hlaupsins.
 • Allir þátttakendur þurfa að virða tímamörk sem eru fjórar klukkustundir við Álftavatn og sex klukkustundir og fimmtán mínútur í Emstrum. Tímareglan þýðir að þátttakandi sem ekki nær uppgefnum tímamörkum er hættur keppni en hann er samt á ábyrgð mótshaldara og hefur ekki leyfi til að halda áfram á eigin vegum frá skálum á viðkomandi svæði. Þeir sem ekki fara eftir þessum fyrirmælum hafa ekki rétt til frekari þjónustu af hálfu hlaupsins og bera þann kostnað sem til fellur við leit björgunarsveita. 
 • Þátttakendur skulu sýna öllum starfsmönnum hlaupsins kurteisi og fara eftir leiðbeiningum og fyrirmælum þeirra. 
 • Þegar þátttakendur hafa lokið hlaupi er þeim ekki leyfilegt að fara aftur út á braut til þess að hlaupa með öðrum þátttakendum.


7. Viðurlög

 • Þátttakendur sem ekki fara eftir reglum hlaupsins eiga á hættu að verða skráðir úr hlaupinu.
 • Þeir sem ekki fara eftir settum fyrirmælum verða ábyrgir fyrir þeim kostnaði sem til fellur við leit og/eða umönnun björgunarsveita og annarra starfsmanna.
 • Þeir sem ekki fara eftir fyrirmælum og reglum hlaupsins eða starfsmanna þess, eiga það á hættu að fá ekki skráningu aftur í hlaupið.


8. Réttur mótshaldara

 • Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir utanaðkomandi áhrifum á hlaupara. Það á við um veður, náttúruhamfarir, umferð fólks og farartækja eða annað óvænt sem getur haft áhrif á þátttakendur.
 • Mótshaldari getur afskráð og stöðvað þátttakanda sem ekki er í fatnaði eða á annan hátt búinn sem hæfir aðstæðum.
 • Mótshaldari getur afskráð þátttakanda sem skapar hættu fyrir sjálfan sig og/eða aðra.
 • Mótshaldari getur vísað frá keppni hverjum þeim sem fara ekki eftir reglum hlaupsins.
 • Mótshaldari og starfsmenn hlaupsins geta vísað þeim sem ekki hafa númer og merki mótsins sýnileg, frá mótssvæði og braut keppninnar.
 • Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir veikindum eða slysum þátttakenda, til og frá mótsstað og meðan á hlaupi stendur. Þátttakendur eru hvattir til að leita aðstoðar starfsmanna hlaupsins ef slys eða veikindi koma upp.
 • Þátttakendur eru alltaf á eigin ábyrgð þrátt fyrir að þeir þiggi aðstoð starfsmanna hlaupsins.
 • Reykjavíkurmaraþon, sem er framkvæmdaraðili hlaupsins, áskilur sér rétt til að aflýsa hlaupinu með stuttum fyrirvara vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra ástæðna sem geta skapað hættu fyrir þátttakendur og starfsmenn.

9. Kærur

 • Þátttakendur sem telja að á sér hafi verið brotið geta lagt fram kæru til mótshaldara.
 • Kæra þarf að berast skriflega til hlaupstjóra á meðan hlaupið stendur yfir.
 • Kæra vegna heildarúrslita í karla- og kvenna flokki þarf að berast í síðasta lagi kl. 16:30 á hlaupdegi.
 • Kæra sem varðar aldursflokka þarf að berast í síðasta lagi 30 mín. eftir að síðasti hlaupari kemur í mark.
 • Þriggja manna ráð úrskurðar á staðnum eftir að hafa rætt við þá sem hlut eiga að máli.

Um Íþróttabandalag Reykjavíkur

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) var stofnað 1944 og eru samtök íþróttafélaganna í Reykjavík. Árlega hefur Íþróttabandalagið umsjón með sex stórum íþróttaviðburðum: Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ágúst, Laugavegshlaupið í júlí, WOW Tour of Reykjavik og Miðnæturhlaup Suzuki í júní, WOW Northern Lights Run í febrúar og WOW Reykjavik International Games í janúar.